01. Yah mong karm kwarm sei jai
02. Chuer jai ter tae mai wai jai kao
03. Chai mai tee charge bat
04. Kum wa job poo bao bao kor jeb
05. Bork jai hai roo suek dee
06. Tae korn ton nee lae talord pai
07. Roy yik jark gig kao
08. Ruk khon uen pai korn
09. Kid tueng ter yark jer luer gern
10. Proong nee koi ngao