01. Teet (feat. DOUBLETAP)
02. Dokmai heng
03. Fang (nai) jai
04. Chan mai plien